Behandlingstilbud

Allorfik tilbyder behandling af afhængighed af hash, alkohol og spil (ludomani).

Ved behandling tilbydes samtidig familiebehandling af nære pårørende.

Du kan blive behandlet, hvis du har problemer med: 

• Alkohol

• Hash

• Ludomani

For at få hjælp kan du henvende dig til kommunen eller bygdekontoret.

Behandlingen kan enten ske i Nuuk eller lokalt i din kommune.

Du kan også henvende dig direkte i Allorfiks behandlingscentre om hjælp til at komme i behandling.

Fakta

Visitationen til behandling er ændret fra 1. januar 2016, hvor den følger den hvor
den nationale misbrugsbehandlingsplan.

Planen lægger op til et styrket samarbejde omkring hjælpen til borgere med afhængighedsproblemer mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og behandlerne.

Tilbud

Over de næste 2 år skal der oprettes Allorfik behandlingscentre i alle kommuner. Der er behandlingscentre i Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut. Der er også lokalbehandling i mange byer og behandling i Nuuk i samarbejde med Katsorsaavik samt for pengespil også tilbud ved Center for Ludomani i Odense.


Du kan hente en pjece om behandlingstilbuddet her