Om Allorfik

Allorfik varetager det nationale tilbud om gratis behandling af afhængighed af rusmidler og spil. Allorfik blev oprettet for at gennemføre ”National plan for fremtidens misbrugsbehandling

Allorfiks visioner: et samfund, hvor borgerne er fri af misbrug eller afhængighed af rusmidler og spil, og hvor forældre har kompetencer til at varetage deres børns behov.

Allorfik, Videnscenter om Afhængighed er ansvarlig for:

  • Behandling i Allorfik i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og fra 2018 i Aasiaat og Ilulissat som et ambulant behandlingsforløb i ca. 17 uger
  • Behandling i  Katsorsaavik Nuuk som dagbehandling i 6-8 uger i Nuuk eller lokalt.
  • Rådgivning ved problemer med rusmidler og spil
  • Den overordnede nationale del af Tidlig Indsats for den gravide familie programmet.

Behandling af afhængighed er fra 2016 blevet gratis i næsten alle tilfælde. I dag tilbydes behandling ved Allorfikcentrene og i samarbejde med Katsorsaavik Nuuk i Nuuk og lokalt ved rejsehold.

Der er i 2016 og 2017 åbnet Allorfik behandlingscentre i Qaqortoq (Allorfik Kujalleq), i Nuuk (Allorfik Sermersooq) og i Sisimiut (Allorfik Qeqqata). Tilbuddet i Allorfik centrene omfatter ambulant behandling tilpasset til den enkelte og dækker oplysning, motivation til behandling og behandling til ældre børn, men der er ikke i dag et særligt behandlingstilbud til børn og unge. Dagbehandling, som tidligere var eneste tilbud, findes fortsat i Nuuk og som lokalbehandlinger i mindre byer.

Allorfik er også overordnet ansvarlig for Tidlig Indsats for den gravide familie programmet.

Tidlig Indsats programmet er et samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunerne om at forebygge omsorgssvigt, finde sårbare familier og udvikle handleplaner og tilbud til disse. Tilbuddet om deltagelse gives fra graviditetens start og til barnet fylder 2 år.

Allorfik har til huse i Nuuk på Niels Hammekensvej 41.