Om Tidlig Indsats

Tidlig Indsats overfor gravide familier er en del af Inuuneritta, hvis formål er at Alle borgere i Grønland skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv. 

Tidlig Indsats er et vedvarende tværfagligt samarbejdsprogram, der skal forebygge omsorgssvigt* af børn (fra graviditet til skolealder) ved at yde støtte til familier med behov for særlig støtte.

Værdier:

Tidlig Indsats arbejder ved ligeværdigt samarbejde med familierne- Et samarbejde, der har fokus på faglighed, åbenhed, tillid, gensidig respekt.

Barnet i familien i Tidlig Indsats i centrum. 

Partnere i Tidlig Indsats:

Sundhedsvæsenet og kommunen (fx socialforvaltning og Familiecenter, jobcenter etc.).


*) Omsorgssvigt ses, af WHO som et socialt problem med komplekse og indbyrdes relaterede årsager