Om Tidlig Indsats

Tidlig Indsats overfor gravide familier er en del af Inuuneritta, hvis formål er at "alle borgere i Grønland skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv."

Tidlig Indsats er et vedvarende tværfagligt samarbejdsprogram, der skal forebygge omsorgssvigt* af børn (fra graviditet til skolealder) ved at yde støtte til familier med behov for særlig støtte.

Værdier:
Tidlig Indsats arbejder ved ligeværdigt samarbejde med familierne - et samarbejde, der har fokus på faglighed, åbenhed, tillid, gensidig respekt.
I tidlig Indsats er barnet i familien i centrum.

Partnere i Tidlig Indsats:
Sundhedsvæsenet og kommunen (fx socialforvaltning og Familiecenter, jobcenter etc.).
*) Omsorgssvigt ses af WHO som et socialt problem med komplekse og indbyrdes relaterede årsager.