Uddannelser under Allorfik

Allorfik tilbyder en række uddannelser. Alle de tilbudte uddannelser er tværsektorielle.

Nøglepersonuddannelsen omkring rusmiddel og spil og Uddannelsen som Rusmiddelbehandler udbydes i henhold til den nationale plan for behandling af afhængighed.

Småbørnskonsulentuddannelsen er tilrettelagt for personer, der arbejder med småbørnsfamilier. Herunder personale i Tidlig Indsats i kommunerne og i sundhedsvæsenet.

Uddannelserne udbydes oftest i samarbejde med Peqqissaanermik Ilinniarfik (Center for Sundhedsuddannelser)

Herudover tilbyder Allorfik løbende uddannelser og kurser i   evidensbaserede behandlingsmetoder, herunder motivationsteori, kognitiv terapi og mindfullness. Disse kurser kan søges af nøglepersoner og rusmiddelbehandlere samt af andre professionelle på relaterede områder.

Allorfik udarbejder samarbejds- og rådgivningsmateriale, og er ansvarlig for formidling af viden og information indenfor rus- og spil afhængighed til kommuner og øvrige samarbejdspartnere.