airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Allorfiks rolle i Tidlig Indsats 

Allorfik, Videncenter om Afhængighed har siden 2016 været ansvarlig for den nationale koordinering af Tidlig Indsats. Dette betyder, at Allorfik:
• Understøtter udviklingen af programmet og viderebringe relevante behov og viden til politisk niveau
• Indgår samarbejdsaftaler* med kommunerne, hvilke skal klarlægge ansvars- og arbejdsfordelingen omkring Tidlig Indsats samt afhængighedsområdet
• Etablerer styregrupper i alle kommuner
• Sikrer kontakten til de 17 tværfaglige indsatsgrupper
• Tilbyder ekstern supervision til indsatsgrupperne
• Etablerer uddannelser mhp. kompetenceudvikling hos fagprofessionelle i Tidlig Indsats
• Sikrer at gravide familier bliver prioriteret ved visitering til behandling for afhængighed

*Allorfik ønsker, at samarbejdsaftalerne omfatter at gravide med problematisk brug af hash, alkohol eller spil bliver tilbudt og deltager i en samtale med henblik på en social udredning, at familierne får et relevant tilbud ud fra deres sociale og sundhedsmæssige behov samt at familierne bliver fulgt i Tidlig Indsats, indtil barnet påbegynder sin skolegang. Herudover ønskes, at familierne får vurderet deres forældreevne samt bliver understøtte i at styrke denne ved behov.

Allorfik har indgået samarbejdsaftaler med Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia.