airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Småbørnskonsulentuddannelsen 

Småbørnskonsulentuddannelsen er tilrettelagt for personer, der beskæftiger sig med småbørnsfamilier, herunder personale i Tidlig Indsats i kommunerne og sundhedsvæsenet.

Formålet med uddannelsen er at udvikle en sammenhængende pragmatisk teori for det forebyggende arbejde og behandlingsarbejdet med sårbare familier på tværs af faggrupper. Uddannelsens omdrejningspunkt er barnets behov og udvikling samt samspillet med nærmeste omsorgspersoner. Der undervises i metoder til at udføre helhedsvurderinger af familiers behov og ressourcer samt til at skærpe omsorgspersoners evne til at identificere børns behov. Udviklingen af begreber og modeller, der kan fungere som praktisk anvendelige arbejdsinstrumenter, er et mål for uddannelsen.

Uddannelsen består af 5 moduler, hvilke tilsammen udgør 15 undervisningsdage, samt en afsluttende fordybelsesopgave.

Uddannelsen udbydes af Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Psykologselskabet Toftemosegaard.

Yderligere information vedrørende uddannelsen og optagelse vil løbende kunne fremfindes under nyheder samt på www.pi.gl.