airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Om Allorfik

Allorfik varetager det nationale tilbud om gratis behandling af afhængighed af rusmidler og spil.
Allorfik blev oprettet 1. januar 2016 mhp. at implementere National plan for fremtidens misbrugsbehandling, der beskriver et gratis, nationalt tilbud til voksne med rusmiddel- og spilproblemer.

Allorfik, Videncenter om Afhængighed er ansvarlig for:

• Visitationen til behandling for afhængighed i:
   - Allorfik Avannaa i Ilulissat, Allorfik Kujalleq i Qaqortoq, Allorfik Qeqertalik i Aasiaat, Allorfik Qeqqata i Sisimiut og Allorfik Sermersooq i Nuuk som et ambulant behandlingsforløb i ca. 17 uger
   - Katsorsaavik Nuuk som dagbehandling i 6-8 uger i Nuuk eller lokalt i byer efter kommunernes ønske
   - Center for Ludomani i Odense eller som internetbaseret behandling
• Efterbehandling
• Pårørendebehandling
• Rådgivning ved problemer med rusmidler og spil
• Monitorering og evaluering af indsatsen
• Den overordnede koordinering af Tidlig indsats overfor gravide familier.

Tidlig indsats overfor gravide familier er en tværfaglig samarbejdsmodel mellem sundhedsvæsenet og landets kommuner, der har til hensigt at forebygge omsorgssvigt gennem opsporing af sårbare familier, udvikling af handleplaner og iværksættelse af tilbud med afsæt i familiernes behov. Tilbuddet om deltagelse gives fra graviditetens start og til barnet fylder 2 år. Allorfik ønsker, at familierne fremadrettet følges frem til barnets skolestart.